کول باکس حمل نمونه آزمایشگاهی دارستان

باکس حمل نمونه دارستان
باکس حمل نمونه #آزمایشگاهی همراه با دیتالاگر مجهز به پرینتر. حمل نمونه های آزمایشگاهی در شرایط ایمن و استاندارد.
تلفن ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷