استرس دمایی

دستگاه پرتابل اندازه گیری استرس گرمایی
ترمومتر پرتابل دارستان صنعت مدل لاگینو وسیله ای است برای ثبت دما بصورت پرتابل.
با استفاده از این مدل دستگاه دیتالاگر ثبت دما، میتوان بصورت پرتابل اقدام به گزارشگیری از وضعیت دمایی نمود.

شماره تماس ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷