ترمومتر دیجیتالی داروخانه

ترمومتر دیجیتالی داروخانه
دستگاه ترمومتر ثبت دما و رطوبت داروخانه
کنترل میزان دما و رطوبت در داروخانه ها و انبارهای دارویی از اهمیت فراوانی برخوردار است.
در صورت عدم مدیریت دما و رطوبت داروخانه احتمال بوجود آمدن خسارات مالی و جانی فراوانی وجود دارد.
داروها هرگز نباید در دما یا رطوبت خارج از بازه تعریف شده و مشخص شده از سوی شرکت سازنده دارو نگهداری نمود.
تلفن ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷
#تجهیزات_داروخانه #داروخانه #دیتالاگر #دما #رطوبت #مانیتورینگ #پایش_دما #دیتالاگر #ثبات_دما #دارستان #loggino #لاگینو #ثبت_فشار #دارو #ترمومتر