خسارت های اتاق سرور

خسارت های اتاق سرور
دیتالاگر ثبت دمای اتاق سرور
در روش خنک سازی با سیستم کولر های اسپیلیت بخاطر غیر قابل اعتماد بودن این کولر ها حتما باید از یک سیستم هشدار دهنده دمای اتاق سرور بهره برد تا در شرایط بحرانی بتوان از طرق مختلف نگهدار سیستم را در جریان اتفاقات رخ داده در اتاق سرور قرار داد و گرنه مواردی از قبیل عکسهای ذیل، می تواند باعث تحمیل خسارات میلیونی یا میلیاردی به مجموعه گردد
#دیتالاگر #اتاق_سرور #دیتاسنتر #دارستان_صنعت #تجهیزات_اتاق_سرور #دما #رطوبت