صنعت داروسازی

دیتالاگر دما و رطوبت صنعت داروسازی
پایش و اندازه گیری و ثبت میزان دما و رطوبت در یخچال و فریزر دارویی و آزمایشگاهی از اهمیت بالایی برخوردار است و در اصل از الزامات سازمان غذا و دارو می باشد.