ترمومتر ماشین یخچال دار

ترمومتر ماشین یخچال دار
ترموگراف ماشین یخچال دار و سردخانه دستگاهی است که بر روی خودروهای یخچال دار نصب می شود و اقدام به ثبت دمای درون خودرو می‌نماید . دیتالاگر دارستان صنعت