دما و رطوبت کاخ گلستان تهران

دما و رطوبت کاخ‌ها و موزه‌ها
ثبت دما و رطوبت موزه و گالری با دستگاه ثبت دما و رطوبت دارستان صنعت مدل ds83 همراه با قابلیت ارسال پیامک و هشدار محیطی . مجموعه کاخ گلستان و مجموعه کاخ مرمر به دستگاه دیتالاگر دارستان صنعت مجهز هستند.
شماره تماس ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷