مانیتورینگ دما و رطوبت درون یخچال

مانیتورینگ دما و رطوبت درون یخچال و فریزر آزمایشگاه
تلفن تماس ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷

#سیستم_دمای_اتاق_سرور
#سامانه_کنترل_شرایط _محیطی_اتاق_سرور
#دیتالاگر #آزمایشگاه #تجهیزات_آزمایشگاهی #دما #رطوبت #ثبت_دما #ثبت_رطوبت #لاگر #دارستان_صنعت #کمک #کمپین #گرما #سرما #ثبات_دما #ترموگراف