مانیتورینگ اتاق سرور

آیا میدانید استفاده از یک سیستم هشدار و مانیتورینگ دمای اتاق سرور چقدر میتواند در بحرانهای ناشی از عدم کارکرد درست و یا نقص فنی سیستم خنک کننده (کولینگ) راهگشا بوده و خسارات را کاهش دهد
تلفن تماس ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷
#پایش_شرایط_محیطی_اتاق_سرور