گزارش مستند وضعیت دما

تهیه گزارش مستند از وضعیت دمایی سنسورها .
سیستم مانیتورینگ دما و رطوبت دارستان صنعت این قابلیت را دارد تا در صورت نیاز کاربر، بتوان از وضعبت دما و رطوبت ثبت شده توسط سنسورها در بازه های مختلف گزارش تهیه نمود
برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش محصول با شماره ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ تماس بگیرید