تجهیزات اندازه گیری دما و رطوبت

چگونه میزان دمای گلخانه را پایش و مدیریت کنیم؟

روش های فراوانی برای پایش و نظارت بر دمای محیط گلخانه صنعتی وجود دارد. بهترین و مطمعن ترین روش پایش دمای گلخانه استفاده از دستگاه دیتالاگر یا ترمومتر دیجیتالی می‌باشد.