دمای منفی ۸۰ درجه

دیتالاگر ثبت دمای فریزر منفی ۸۰ درجه سانتیگراد
ثبات دمای فریزر منفی ۸۰ درجه سانتیگراد

فریزر های منهای ۸۰ درجه سانتیگراد وسیله ای است برای نگهداری نمونه‌های آزمایشگاهی در مدت زمان طولانی و چندین ساله.