دیتالاگر ثبت دما و رطوبت انبار دارو

دیتالاگر ثبت دما و رطوبت انبار دارو
انبار دارویی یکی از مهمترین و استراتژیک ترین مکان های یک بیمارستان یا مرکز درمانی است.

مکان انبار دارو همیشه مهم است چه در زمان‌های عادی چه در زمان‌های ویژه مانند حوادث طبیعی و حوادث غیر طبیعی. مثلا در زمان زلزله یا در زمان سیل یا در زمان جنگ همیشه انبار دارویی مهم است.