مانیتورینگ دما و رطوبت

سیستم مانیتورینگ ۲۴ ساعته دما و رطوبت دارستان صنعت یک راه کار پیشرفته و یکپارچه برای نظارت بر پارامتر های مهمی مانند دما، رطوبت، و … در یخچال و فریز و انبار و اتاق های سرور و هر کجایی که دما و رطوبت مهم است.