دیتالاگر

دیتالاگر چیست و چه کاربردی دارد؟

دیتالاگر تا ثبات دما یا ثبت کننده‌  یا داده بردار دستگاهی است که داده‌های که از طریق حسگرها و سنسورهایی خاص به آن ارسال می‌گردد را در خود ذخیره می‌کند و در صورت نیاز اقدام به گزارشگیری یا اقداماتی دیگر می‌نماید.

دیتالاگر عمدتا دستگاهی کوچک و کامپیوتری است که میتوان از آن در جاهای که داده برداری یا ثبت اطلاعات مهم است استفاده کرد.