دیتالاگر داروخانه و انبار دارویی

با نصب دستگاه دیتالاگر ثبت دما و رطوبت داروخانه میتوان هر لحظه که بخواهید اقدام به تهیه و چاپ گزارش از شرایط محیطی دما و رطوبت محیط و نقاط مختلف و همچنین یخچال فریز داروخانه و انبار دارو نمود.