کول باکس پزشکی ساخت ایران

کول باکس پزشکی ویژه حمل خون و فرآوردهای خونی
حمل و نقل ایمن خون و فرآوردهای خونی یکی از مهمترین و حیاتی ترین کارهایی است که در بخش درمان باید به آن پرداخت.

طبق استاندارهای حمل خون و فرآورده‌های خونی، خون باید در شرایطی خاص و در دمایی معین و خاص از انتقال خون و بانک خون به بیمارستان و یا مکانی که به خون نیاز است حمل شود.

همچنین باید از لحظه دریافت خون تا تحویل خون به بیمارستان از دمای خون باید گزارش تهیه شود.

کول باکس حمل خون مجهز به دیتالاگر دما
شرکت دارستان صنعت نیکان تولید کننده دستگاه های ثبت دما و ثبت رطوبت با سالها تجربه در زمینه دستگاه های ثبات دما و رطوبت، اقدام به ساخت و طراحی کلمن حمل خون و فرآورده های خونی مجهز به دیتالاگر دما و پرینتر نموده است.