مانیتورینگ هوشمند اتاق سرور

مهمترین خطراتی که اتاق سرور را تهدید می‌کند چیست؟

کنترل شرایط محیطی اتاق سرور و دیتا سنتر بسیار مهم است هرگز نباید از بررسی و مانیتور همیشگی شرایط اتاق سرور غافل شد چون شاید اولین اشتباه آخرین اشتباه باشد!!
افزایش دمای اتاق سرور :
یکی از مهمترین خطراتی که اتاق سرور و تجهیزات موجود ار اتاق سرور را تهدید می‌کند بالا رفتم درجه حرارت محیط اتاق سرور و تجهیزات اتاق سرور می‌باشد.

در صورت بالا رفتن درجه حرارت اتاق سرور امکان آسیب‌های جبران ناپذیری به تجهیزات حساس اتاق سرور وجود دارد.
تهویه هوا باید به طور مطلوبی در اتاق سرور برقرار باشد.

سیستم مانیتورینگ دما و رطوبت اتاق سرور
سیستم مانیتورینگ دما و رطوبت اتاق سرور
افزایش رطوبت اتاق سرور :

یکی دیگر از خطرات اتاق سرور افزایش رطوبت می‌باشد.

میزان رطوبت مجاز اتاق سرور

میزان رطوبت اتاق سرور همواره باید بین بازه ۱۰% تا ۸۰% باشد و رطوبت اتاق سرور نباید از این بازه فراتر برود.

همواره باید به این نکته توجه داشت کم یا زیاد بودن میزان رطوبت میتواند مشکلاتی را برای تجهیزات بوجود آورد.

همیشه به این نکته توجه داشته باشید که، رطوبت نسبی یک کمیت جداگانه نیست و به دمای محیط وابستگی زیادی دارد .

خشکی بیش از حد اتاق سرور هم خطر آفرین است!!
کم بودن رطوبت نسبی یا همان خشک بودن هوا میتواند بر عملکرد تخلیه الکتریسیته ساکن تاثیرگذار باشد.

دستگاه دیتالاگر مانیتورینگ اتاق سرور ( ثبات دما و رطوبت )
پایش دما و رطوبت اتاق سرور با بکارگیری تجهیزات سخت افزاری مانند ، دستگاه دیتالاگر ، سنسورهای کنترل دما و رطوبت ، نرم افزار ، نمایشگر ، حس گر و … صورت میپذیرد .

پایش دمای اتاق سرور
عموما دمای اتاق سرور بوسیله سنسورهای حس گر دما که در محیط اصلی اتاق سرور و داخل رک ها نصب شده مورد پایش قرار میگیرد.
افزایش یا کاهش دما میتواند باعث ایجاد خطا در کار تجهیزات و کاهش طول عمر مفید آنها گردد.

پایش رطوبت اتاق سرور :
میزان رطوبت بوسیله سنسورهای اندازه گیری رطوبت که در محیط اصلی اتاق سرور و داخل رک ها نصب شده مورد پایش قرار میگیرد.
این سنسورها به ما کمک میکنند تا از ایجاد خطر برای تجهیزات به علت ایجاد الکتریسیته ساکن در اثر کم بودن میزان رطوبت نسبی و یا ایجاد میعان در اثر رطوبت بالا جلوگیری کنیم.