گزارشگیری از دما و رطوبت سردخانه

گزارشگیری از دما و رطوبت سردخانه
با دستگاه دیتالاگر دارستان صنعت میتوان از دما و رطوبت سردخانه گزارش مستند تهیه نمود.
گزارش های بصورت جدول و گراف بصورت سیستمی و چاپی، همچنین قابلیت ارسال اطلاعات دمایی و رطوبت با پیامک به تلفن همراه.
شماره تماس ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷
#ثبات #دیتالاگر #ترمومتر #ترموگراف #ثبات_دما #دارستان_صنعت #انبار #سردخانه #میوه #انبار_میوه #سردخانه_میوه #تجهیزات #انبار