کول باکس حمل خون و نمونه آزمایشگاهی

حمل دارو، خون ، نمونه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی و فرآوردهای حساس به دما با کول باکس مجهز به دیتالاگر دارستان صنعت.
برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش محصول با شماره ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ تماس بگیرید