DS83+ دیتالاگر

دیتالاگر چیست و چه کاربردی دارد؟
دیتالاگر تا ثبات دما یا ثبت کننده‌ یا داده بردار دستگاهی است که داده‌های که از طریق حسگرها و سنسورهایی خاص به آن ارسال می‌گردد را در خود ذخیره می‌کند و در صورت نیاز اقدام به گزارشگیری یا اقداماتی دیگر می‌نماید.