کاتالوگ-دیتالاگر-دارستان-صنعت-۸۳-پلاس-۷۱۷×۱۰۲۴

دیتالاگر ثبت دما و رطوبت مدل ۸۳ پلاس برای ثبت دما و رطوبت ساخت ایران