لیست نصب شرکتهای استان کهگیلویه و بویراحمد

نام شرکت تعداد مسئول فنی شهر
موسسه مالی اعتباری مهر ۱ شرکت فاراده یاسوج
تعداد دستگاه نصب شده ۱