لیست نصب شرکتهای استان قم

نام داروخانه تعداد مسئول فنی شهر
شرکت پارسیان پارت پاسارگاد ۴ آقای مقبلی قم
شرکت بهرامن طب ۱ آقای آرژین قم
بانک مهر قم ۱ آقای چلبی قم
تعداد دستگاه نصب شده ۶