لیست نصب شرکتهای استان البرز

نام شرکت تعداد مسئول فنی شهر
شرکت ایده آل تشخیص ۱۸ آقای آریا منش کرج
شرکت سرم سازی رازی ۲ خانم دکتر مظاهری کرج
شرکت روژان آزما ۳ آقای بهروزی کرج
شرکت زیست  فن آوران کوثر ۱ آقای سالمی کرج
شرکت زیست فن آوران گویا ۲ آقای نوروزی کرج
شرکت ایمن واکسن البرز ۳ آقای مهدی زاده نظر آباد
شرکت پخش و پالایش خون ۳ آقای احمدلو فردیس
شرکت نوین دارو هراز ۱ آقای سالمی کرج
جمع ۳۳