سنسور دما و رطوبت مرغداری

مانیتورینگ دما و رطوبت سالن مرغداری
این دستگاه قادر به اندازه گیری کمیت های دما و رطوبت برای مانیتورینگ و پایش سالن پرورش طیور می باشد
تلفن ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷
#تجهیزات_مرغداری #مرغداری #دیتالاگر #دما #رطوبت #مانیتورینگ #پایش_دما #دیتالاگر #ثبات_دما #دارستان #loggino #لاگینو #ثبت_فشار #طیور #مرغ #ترمومتر