دما و رطوبت گلخانه

پایش دما و رطوبت در گلخانه
مدیریت دما و رطوبت در گلخانه، در کنترل نابسامانی های فیولوژیک، بیماری های قارچی و آفات موثر است.
دارستان صنعت نیکان سازنده دستگاه های دیتالاگر با قیمت مناسب و رقابتی و خدمات پس از فروش گسترده سراسر کشور.

۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۰ —- ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۷