دما در کشاورزی گلخانه ای

مانیتورینگ دما و رطوبت گلخانه
با توجه به نقش تعیین کننده دما و رطوبت در فعالیت رویشی و زایشی گیاه و افزایش عملکرد محصول و کنترل آفات و ‏بیماریها ، استفاده از تجهیزات پایش و بررسی کننده دما و رطوبت با توجه به نوع محصول و اقلیم منطقه جهت تأمین دمای مناسب ‏الزامی است .
جهتر مشاوره با شماره ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ تماس بگیرید
#دما #گلخانه #دیتالاگر #تجهیزات_گلخانه #ثبات_دما #ترموگراف #ترمومتر #دارستان_صنعت #محصول_گلخانه_ای #دانش_گلخانه