دمای منفی ۸۰ درجه

ثبت دمای فریز فوق سرد ۸۰-
دستگاه ثبت دمای فریزر فوق سرد. ثبت دمای بسیار سرد. دستگاه سه سنسوره ثبت دما . به هشدار پیامک زنگ و باطری پشتیبان
.
۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷