درخواست تعمیرات

مشتری محترم قبل از ارسال دستگاه  به شرکت لازم است  فرم در خواست تعمیر دستگاه کامل شود و به همراه دستگاه تعمیری به شرکت ارسال گردد. پس بر روی برگه زیر کلیک کرده و آن را دانلود بفرمایید.