حفظ آثار باستانی

حفظ آثار باستانی با مدیریت دما و رطوبت.
دیتالاگر ثبت دما و ثبت رطوبت دارستان صنعت
تلفن تماس ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷
#دیتالاگر #آثار_باستانی #میراث_فرهنگی #دما #رطوبت #ثبت_دما #ثبت_رطوبت #لاگر #دارستان_صنعت