ترمومتر فروشگاهی

دستگاه دیتالاگر و ترمومتر بر خط دما و رطوبت یخچال فروشگاهی