انجمن هموفیلی ایران

کانون هموفیلی ایران با مشارکت شرکت دارستان صنعت نیکان با دستگاه ثبت دما و رطوبت مجهز شد
تلفن تماس ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷

#سامانه_کنترل_شرایط _محیطی_اتاق_سرور
#دیتالاگر #آزمایشگاه #تجهیزات_آزمایشگاهی #دما #رطوبت #ثبت_دما #ثبت_رطوبت #لاگر #دارستان_صنعت #کمک #کمپین #گرما #سرما #ثبات_دما #ترموگراف