انبار_داروخانه

مانیتورینگ دما و رطوبت انبار دارویی
کلیه انبارهای دارویی باید دارای رطوبت‌سنج و دماسنج دیجیتالی بوده و درجه حرارت و رطوبت همه روزه پایش و ثبت گردد.
#دیتالاگر #ثبت_دما_و_رطوبت دارستان صنعت
تلفن تماس ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷